A JOGÁSZ TANÁCSAI: ERRE FIGYELJÜNK, HA SZERZŐDÜNK

Nagyszerű érzés, amikor a vevő végre megtalálja az elvárásainak, elképzeléseinek megfelelő ingatlant, és az eladóval sikeresen megállapodnak egymással. Fontos azonban tudni, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez feltétlenül szükséges az ingatlan adásvételi szerződés írásba foglalása, és annak ügyvéd általi ellenjegyzése, vagy közjegyző általi közokiratba foglalása, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötésének számos kockázata lehet, így tanácsos a szerződés megkötésekor kellő körültekintéssel eljárni. Az alábbiakban részletezünk néhány olyan körülményt, kérdést, amely valamennyi ingatlan adásvételi szerződés tekintetében felmerülhet, és figyelmet igényel mind a vevő, mind az eladó részéről. Egy kis odafigyeléssel számos nehézség elkerülhetővé válik.

Fő a biztonság!

Az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése az ellenjegyző ügyvéd által lekért tulajdoni lap alapján történik, azonban a szerződés aláírásakor javasolt egy friss tulajdoni lap lekérése, amely alapján megbizonyosodhatunk arról, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapján nem szerepel nem várt teher vagy egyéb tény. Az ingatlan tulajdoni lapjának többszöri ellenőrzésével az adásvételi szerződést kötő felek biztonságban érezhetik magukat.

Ne sajnáljuk az időt!

A szerződés aláírásához feltétlenül szükséges, hogy a szerződő felek a személyazonosság igazolására alkalmas irataikat (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya), valamint az adóigazolványukat az okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvédnek bemutassák. Érdemes ekkor a szerződést még egyszer átfutni az adatok ellenőrzése végett. Ne sajnáljuk ilyenkor az időt a személyes adatok, helyrajzi szám, fizetési határidők, valamint a kedvezményezett bankszámlaszámának áttekintésére.

Győződjünk meg róla, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan energetikai tanúsítványának a száma is megfelelően került feltüntetésre a szerződésben!

Érdemes tudni, hogy az ingatlan adásvételi szerződés kötelező tartalmi eleme a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozata, így ezt is rövid úton ellenőrizhetjük.

Hasznos tudnivalók

Ingatlan adásvételi szerződés esetében minden lapnak tartalmaznia kell a szerződő felek, valamint az ellenjegyző ügyvéd kézjegyét, továbbá az aláírók nevét és az okirat szerinti ügyletkötői minőségét (pl. eladó, vevő). Amennyiben minden aláírás, kézjegy feltüntetésre került a szerződésen, az ügyvéd ellenjegyzi az adásvételi szerződést az utolsó oldalon.

Az ügyvédi ellenjegyzés akkor szabályos, ha az tartalmazza az ügyvéd nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést, valamint az ügyvéd bélyegzőjének és szárazbélyegzőjének lenyomatát.

Hasznos a fentiekkel tisztában lennünk, hiszen ezek hiánya, vagy elírása az ingatlan-nyilvántartási hatóság részéről hiánypótlási felhívást, vagy akár a tulajdonjog-bejegyzési kérelem elutasítását is eredményezheti.
Természetesen a leírtakon felül további speciális előírások vonatkoznak az adásvételi szerződésekre. Az ellenjegyzés követelményén túl a formai, illetve tartalmi feltételek miatt is érdemes ügyvédhez fordulni, így biztosak lehetünk abban, hogy a szerződésünk minden jogi követelménynek megfelel.

Foglaló vs. előleg

Az adásvételi szerződés megkötése előtt, vagy megkötésekor a vevő gyakran egy bizonyos pénzösszeget ad át az eladónak előleg vagy foglaló jogcímén. Lényeges a jogcím rögzítése, mivel egyáltalán nem mindegy, melyikről beszélünk. A foglaló az ingatlan vételárába, annak megfizetése esetén beszámít, az adásvételi szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulásért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Amennyiben az adásvételi ügylet egyik félnek sem, vagy mindkét félnek felróhatóan hiúsul meg, úgy a már teljesített foglaló visszajár. Ezzel szemben, az előlegként átadott összeg mindenképpen visszajár a vevőnek, ha a szerződés utóbb mégsem megy teljesedésbe.

Jelentkezzen be vagy regisztráljon a kedvencekhez mentéshez!
A következők is érdekesek lehetnek